Các chế phẩm từ sữa (sữa chua, bánh sữa,...)

Từ nguồn nuôi trồng dê, bò của trang trại, mỗi ngày trang trại 379 thu hoạch hàng trăm lít sữa, từ đó làm ra các chế phẩm nguyên chất 100% (sữa chua, bánh sữa,...) hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản.  Bên cạnh đó, nhà hàng có kho lạnh hiện lớn, hiện đại, luôn bảo quản sữa và các chế phẩm từ sữa ở điều kiện tốt nhất

 

 

Các bài viết khác